Welcome...

Total Pageviews

Follow by Email

Welcome To Bayoe's Site ........... "Inspirasi Dalam Hidup Untuk Terus Mencari Makna Diri ..." ---------------- Blog ini dibuat sejak 1 Pebruari 2008 --------------- Semua yang ada di dalam blog ini penuh dengan inspirasi, yang dapat dijadikan contoh untuk lebih semangat lagi dalam mengarungi hidup ini. Karena hidup adalah perjuangan, tidak ada kata menyerah dan putus asa... Hidup harus terus jalan... So Must Go On... Good Luck Bro...!!!

Did You Know ?

Posted by Bayoe Arwani 6/16/2008

Share

Tahukah kamu ?
Inilah yang pertama dalam sejarah...


1. Ciptaan Allah, SWT yang pertama ialah pena.
2. Gunung yang pertama di muka bumi ialah Jabal Qubais.
3. Masjid pertama diletakkan dimuka bumi ialah Masjid Al-Haram di Mekkah.
4. Anak Adam yang pertama ialah Qabil.
5. Yang pertama menulis dan meng-gambar ialah Nabi Idris As.
6. Yang pertama berkhitan dan menjamu tamu ialah Nabi Ibrahim As.
7. Laki-laki dewasa pertama masuk Islam ialah Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari kalangan anak-anak ialah Ali bin Abi Thalib, dari budak ialah Zaid bin Haritsah, dari kaum wanita ialah Khadijah, dan kaum Anshar ialah Jaabir bin Abdullah bin Rabaab.
8. Yang pertama mengumandangkan adzan ialah Bilal.
9. Yang pertama membangun masjid dalam Islam ialah Ammar bin Yaasir.
10. Yang pertama menghunuskan pedangnya membela Islam ialah az-Zubair Ibnu Awwam.
11. Yang pertama menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an adalah Abu Bakar ash-Shiddiq.
12. Tanda kiamat yang pertama ialah terbitnya matahari dari sebelah barat.

0 comments

Post a Comment

Bayoe say's, Terima Kasih Atas Komentar Anda

Web blog ini masih dalam pengembangan. Jika terdapat kekurangan di sana sini, tak ada kata yang tepat terucap selain kata maaf... Saran dan kritik membangun, senantiasa kunanti" ------------ Apabila ada yang bermanfaat di dalam blog ini, silakan anda mengambil dari posting ini, dan harap disertakan sumbernya. Terima kasih.

Popular Posts